Spoločnosť Elcom pre klientov, ktorí využívajú ich ekasa pokladnice E50, E150, Efox, E80, ..... vytvorila nástroj - služby Elcom cloud. Tento slúži na kompletnú evidenciu všetkých tržieb, vkladov, výberov. Možnosť export a tlače rôznych druhov uzávierok. Ideálne pre kontrolu majiteľov, či účtovnícke firmy evidujúce tržby na ekasách.

Ako na reporty ekasa z finančnej správy ?

Každý bloček, vklad hotovosti, úhrada faktúry, či výber, sa posiela elektronicky na server finančnej správy (ďalej len SFS).

§ 3 Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient
(3) Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici, pričom vyhotoví doklad označený slovom „VKLAD“. Ak podnikateľ vloží do pokladnice e-kasa klient hotovosť okrem prijatej tržby alebo vyberie z pokladnice e-kasa klient hotovosť, je povinný ich bez zbytočného odkladu po ich vložení alebo vybratí zaevidovať v systéme e-kasa. ......

Tieto údaje sa tam ukladajú a Vám SFS generuje začiatkom mesiaca tvz. reporty, kde sú všetky tieto údaje zhromaždené. V zákone č. 289/2008 Z. z. § 16b sa píše : "Daňový úrad alebo colný úrad uloží pokutu za správny delikt ak daňovým úradom alebo colným úradom zistená celková suma vloženej hotovosti v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient okrem prijatej tržby podľa § 3 ods. 3 presiahne sumu 20 eur." Tento rozdiel sa okrem fyzickej kontroly na prevádzke dá zistiť aj priamo z údajov, ktoré su uložené na SFS. A aj preto Vám odporúčame, aby tieto rozdiely na SFS neboli. Ale ako si to viete overiť ? Čítajte ďalej a dozviete sa viac.

Každý, kto uvažuje o platobnom terminály na svoju prevádzku, sa často rozhoduje pod vplyvom rôznych reklám, či podľa „zaručených“ rád známych. Ste si istý, že vám tieto informácie stačia ?

V rámci EU trhu je niekoľko veľkých spoločnosti, ktoré poskytujú platobné služby. Tieto služby využívajú aj banky, čiže aj tá Vaša Vám poskytne len niekoho z tejto ponuky a nie svoje služby ako sa veľakrát tvária. Ďalšie rovnocenné ponuky nájdete aj od iných menších spoločnosti, ktoré distribuujú terminálové služby týchto veľkých spoločností.

Zhrniem niekoľko dôležitých faktov a informácii o platobných termináloch (ďalej len PT) :

Certifikačné údaje ekasy sú platné 2 roky

Ekasa pokladnica sa pri spustení aktivuje nahratím údajom, ktoré sa žiadajú na finančnej správe. Ide o údaje, tzv.inicializačný ekasa balíček :

  • identifikačné údaje (identifikačný XML súbor), ľudovo aj hlavička na bločku
  • autentifikačné údaje (autentifikačný XML súbor), tzv.certifikát, ktorého platnosť je definovaný finančnou správou na 2 roky

Vzor týchto údajov nájdete na linku : Inicializačný balíček pre ekasu

  • 2 roky od ich vydania je potrebné požiadať o nové autentifikačné údaje v eKasa zóne podnikateľa.
  • POZOR ! nežiadajte nové identifikačné a autentifikačné údaje ! Len ďalšie autentifikačné údaje ku už existujúcej pokladni.
  • Ako zistíte kedy vašim autentifikačným údajom končí platnosť ? A ako požiadať o ďalšie autentifikačné údaje (certifikát) platné na ďalšie 2 roky ?
    Odpovede nájdete v našom foto návode :

    Navod je zaheslovaný pre platiacich služby : Hotline platená ročná podpora

Vážení obchodní partneri,

v poslednom čase sa k nám začali šíriť informácie o problémoch praskajúcich krytiek na tlačidlách pokladníc Euro-150. Asi po desiatich rokoch výroby sme takýto jav zaznamenali prvýkrát. Vznik problému sme si nedokázali vysvetliť. Niekoľko týždňov sa nám nepodarilo takúto závadu ani nasimulovať. Krytky sú vyrábané z pomerne drahého materiálu polykarbonát. Sú odolné voči oteru, aj proti nárazu. Nie náhodou sú z tohto materiálu vyrábané napríklad aj svetlomety áut.

Ukázať / Skryť mapu

Telefón

+ 421 905 275 832

Email

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa

Železničiarov 296/40, 028 01 Trstená