Cenník za vedenie jednoduchého účtovníctva


Cena za účtovnú položku :

 • jednoduché účtovníctvo

  • 0,55 EUR bez DPH - neplatca DPH 
  • 0,70 EUR bez DPH - platca DPH, min 20,- EUR

 • podvojné účtovníctvo

  • 0,75 EUR bez DPH - neplatca DPH 
  • 0,90 EUR bez DPH - platca DPH, min 50,- EUR

 

* zaúčtovaná položka je jeden účtovný zápis. Predstavuje zaúčtovanie jedného dokladu – prijatej /dodávateľskej / faktúry, vystavenej / odberateľskej / faktúry, jedného pokladničného dokladu… Pozor, jednou účtovnou položkou je zaúčtovanie jedného pohybu na bankovom výpise, nie celého bankového výpisu! 

 

Súčasťou vypracovania jednoduchého účtovníctva je:


Pri neplatcovi DPH

 1. vedenie peňažného denníka
 2. vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 3. vedenie bankovej knihy
 4. evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 5. vedenie pokladničnej knihy
 6. vedenie odpisových kariet

Pri platcovi DPH

 1. vypracovanie Priznania k dani z pridanej hodnoty (mesačné alebo kvartálne)
 2. vedenie peňažného denníka
 3. evidencia daňových dokladov
 4. vedenie pokladničnej knihy
 5. vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 6. evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 7. vedenie odpisových kariet
 8. vedenie bankovej knihy
 9. vypracovanie súhrnného kvartálneho výkazu k DPH

 
Súčasťou služby vypracovania podvojného účtovníctva je:


Pri neplatcovi DPH

 1. vedenie účtovného denníka
 2. vedenie hlavnej knihy
 3. vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 4. vedenie bankovej knihy
 5. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 6. vedenie pokladničnej knihy

Pri platcovi DPH

 1. vedenie účtovného denníka
 2. vedenie hlavnej knihy
 3. vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 4. vedenie bankovej knihy
 5. vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 6. vedenie knihy daňových dokladov
 7. vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne)
 8. vypracovanie Súhrnného kvartálneho výkazu
 9. vedenie pokladničnej knihy

 

Typ daňového priznania

Cena za vypracovanie

Fyzická osoba – typ A

30 €

Fyzická osoba – typ B
(prenájom nehnuteľností, podnikanie – paušálne výdavky)

50 €

Fyzická osoba – typ B
(podnikatelia – daňové priznanie + účtovná závierka)

100 €

Právnicka osoba – vrátene všetkých príloh
(Výkazu ziskov a strát, Súvahy, poznámok, Cashflow)

150 €

Daň z motorových vozidiel

20 € + 5 € za vozidlo

Ročné zúčtovanie zamestnanci

10 € za zamestnanca

 

 

Cenník ostatných služieb

 

Spracovanie miezd

 10 € za zamestnanca

Administratívne práce

 15 € / hod.

 

 

 

 

 

 

 

Cenník je platný od 1.1.2019

Ukázať / Skryť mapu

Telefón

+ 421 905 275 832

Email

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Adresa

Železničiarov 296/40, 028 01 Trstená