5/8/2021 - Automatická aktualizácia na ekasách Elcom

Aktualizácia firmvéru prebehne automaticky zo stredy na štvrtok, 5.8.2021.

Automatická aktualizácia prebehne najskôr na pokladnicicach Euro 50 i/o a Euro 150 i/o

Čo vám prinesie najnovšia aktualizácia?

 

Vaše pokladnice budú mať tieto nové funkcie:  

ďalšie zmeny:

Vaše pokladnice komunikujú aj s aplikáciou moja kasa, preto v súvislosti s cloudovým riešením sme v rámci aktualizácie doplnili funkcie: