Inicializačný balíček pre ekasu

 

Údaje, ktoré potrebujeme aby sme spustili Vašu ekasu do prevádzky sú tzv.

Doporučujeme tieto údaje nám doručiť (ideálne mailom) ešte pred samotným prechodom na ekasu, pred dohodnutým termínom pre kontrolu, pretože ak nám ich donesiete v dohodnutý termín a nebudú správne, tak neurobíme nič, kým nebudete mať správne údaje. Kasu budete mať vyradenú, nefunkčnú a do 1.7.2019 nemusia byť ďalšie voľne termíny. 

UPOZORNENIE !!!
Veľa účtovných firiem zastupuje klientov a žiada o tieto údaje. Ale nám dodávajú údaje, ktoré nesúhlasia. Identifikačný XML nepatrí k autentifikačnému XML súboru.
Každý súbor ma svoje meno, napr. :

identifikačný : identitydata_88821206127470001_20190510143935.xml
autentifikačný :
 authdata_88821206127470001_20190401121502.xml 

A v názve je DIČ firmy, v tomto príklade 2120612747. A tieto keď nesúhlasia, tak to do ekasy žiaľ nenahráme. Dohodnutý termín prepadne a ďalšie voľné termíny sa míňajú .... Termín 1.7.2019 je o chvíľu.

Prosím, pošlite nám tieto údaje vždy spolu v jednom maily. Posielate raz identifikačné údaje, potom dopošlete autentifikačné, často viackrát opravené, neskôr ešte heslo. To celé v rozsahu niekoľkých dní. Potom vzniká v údajoch zmätok. Kvôli istote, že je všetko správne, ak nám nepošlete všetko v jednom, tak vaše údaje mažeme, pokiaľ nebudú dodané vcelku ako jeden balíček.

 

Vzory týchto údajov :

 

- takto vyzerá identifikačný XML súbor :

Upozornenie : V tomto súbore musíte uviesť správne informácie ako je názov firmy, jeho adresa, prevádzka, atď. Veľa podkladov, ktoré nám boli zaslané obsahovali zlé mená, odpísané z pečiatok firmy, zo starej knihy pokladne a podobne. Tieto údaje však musia byť totožné ako sú vedené v oficiálnom registri firiem živnostenského úradu. Zaslané údaje nevieme zmeniť. Aké nám pošlete, také budete mať. Aj keď sú zlé. A je to zodpovednosť živnostníka, čo dodá, to má v ekase.
Odporúčame porovnať údaje s informáciami v registri : napr. http://www.zrsr.sk

 

 

- takto vyzerá autentifikačný XML súbor :  

 

 

A potrebujeme heslo, ktoré bolo zadávané E-kasa zóne na portáli finančnej správy pri vytváraní autentifikačných údajov :