Aktivácia platobných funkcií na FiskalPro VX520

 

Celý postup aktivácie platobných funkcií na FiskalPro VX520 môžeme zhrnúť do pár bodov :

  1. Ak máte poslanú potvrdenú žiadosť o platobné funkcie poštou, tak v najbližších dňoch (3-10 dní) sa Vám objaví na displeji oznam o aktivácií PT (platobný terminál).
  2. Aktivácia prebieha vložením funkčnej platobnej karty do šachty VX520, ako vidieť na obrázku 2. Nikdy nie priložením !
  3. Po zadaní Vášho PIN kódu prebehne platbu v hodnote 0,05 EUR a následne jej vrátanie na vašu kartu.
  4. Potom vyberiete Vašu čipovu kartu a úspešna aktivácia je potvrdená informáciou na displeji.

Ak sa Vám nezobrazí možnosť aktivácie, môžete kontaktovať nás, alebo výrobcu na čísle, ktoré je uvedené na nálepke boku VX520.

Úspešne podnikanie prajeme ....